en  fr  de
  1. Home
  2.  > 
    News

Latest news

CLIL and beyond: the Czech teachers shared their experience in a unique international education activity (10-11 May 2023, Prague)

ECML training and consultancy event in the Czech Republic

Author: Catherine Seewald/26 July 2023/Categories: Show on front page, TaC news, Czech Republic, Training and Consultancy, 6mtp TaC CLIL

Rate this article:
No rating

Date and venue: 10-11 May 2023 (a 2-day face-to-face activity), Prague – National Pedagogical Institute of the Czech Republic, Czech Republic.
Local organiser: Martina Duničková, National Pedagogical Institute of the Czech Republic – System for Supporting Professional Development of Teachers and Principals.
ECML experts: Dunja Chamberlain and Fréderic Taveau, International School of Geneva, Switzerland.
Participants: 31 participants: primary school teachers (10), secondary school teachers (18), university teachers (3). Among the participants there were teachers from 2 schools that will implement the CLIL method in their teaching. The participants of the workshop were members of the SYPO project (System for Supporting Professional Development of Teachers and Principals).

 

A unique international education activity led by experienced experts introduced the inspiring CLIL method and beyond to English and French language teachers as well as to subject teachers in the Czech Republic. The two-days face-to-face workshop proved very practical and full of elements of modern pedagogy that lead to the important theme of pluriliteracies approach to teaching for learning. The participants received booklets with diverse ideas and innovative methods to help them change the traditional way their pupils and students think about learning to a more effective one without rote learning. The teachers went through all the processes of planning/preparation involved for teaching, including its implementation and evaluation.

This innovative format of educational activity is unparalleled in similar courses. The teachers who want to use the CLIL method or its elements in their teaching can implement it directly with the support of the ECML experts who kindly communicate with them.

The organisers believe the workshop was beneficial for the participants who will use the knowledge they have gained in their lessons and at their own schools. We trust there will be another opportunity to organise a follow-up activity in cooperation with the ECML.

Martina Duničková, local organiser


 

*****

CZECH VERSION

CLIL a něco navíc: čeští učitelé sdíleli své zkušenosti v ojedinělé mezinárodní vzdělávací aktivitě

Jedinečná mezinárodní aktivita vedená zkušenými lektory představila učitelům jak anglického a francouzského jazyka, tak vyučujícím nejazykových předmětů inspirující metodu CLIL a „něco navíc“. Dvoudenní prezenční workshop byl uchopen velmi prakticky a zahrnoval spoustu prvků moderní pedagogiky, z níž vycházejí změny vedoucí k přirozenému rozvoji gramotnosti ve více než jednom jazyce. Účastníci získali materiály, které jim nadále poslouží jako zásobníky rozmanitých nápadů a inovativních metod ke zefektivnění učení žáků a studentů. V průběhu workshopu si účastníci vyzkoušeli všechny fáze vyučování od plánování po reflexi.

Tento inovativní formát vzdělávací aktivity nemá obdobu. Učitelé, kteří chtějí metodu nebo její prvky implementovat přímo ve výuce, mohou požádat o konzultaci experty z Evropského centra pro moderní jazyky v Grazu, kteří s nimi laskavě zůstávají ve spojení.

Organizátoři pevně věří v přínos workshopu a využití osvojeného vědění ve vyučovacích hodinách zúčastněných pedagogů. Současně věří v možnost uspořádání další navazující aktivity ve spolupráci s Evropským centrem pro moderní jazyky v Grazu.

Martina Duničková, NPI ČR – Projekt SYPO


 

 

 

 

Print

Number of views (583)/Comments (0)

Please login or register to post comments.

RSS feed

Please add the following URL to your RSS reader in order to receive all news from the ECML:

//www.ecml.at/News3/TabId/643/ctl/rss/mid/2666/Default.aspx

  porno hikaye
Here you can view all news and RSS feeds from the ECML.