en  fr  de
  1. Home
  2.  > 
    News

Latest news

Action research communities for language teachers: interculturality & the Language classroom

ECML training and consultancy event in Sweden (October, November, December 2021)

Author: Catherine Seewald/04 January 2022/Categories: Show on front page, Sweden, Training and Consultancy, 6mtp TaC Action research

Rate this article:
No rating

Dates and format: online event, 18 October 2021, 1-2 November 2021, 14 December 2021.
Local organiser: Linnaeus University and Karlstad University, Sweden.
ECML moderators: Christine Lechner, Angela Gallagher-Brett and Larisa Kasumagic. 
Number of participants: pre-workshop: 21 participants; main workshop: 11 participants. 
Background of the participants: teacher educators and language teachers (German, Spanish, French, English, Swedish as a second language). 

 

Action Research Communities offer language teachers and teacher educators excellent opportunities to increase their intercultural awareness and reflect on how to integrate intercultural learning in their teaching practice. In addition, it can serve as a springboard for collaborations between teachers and teacher educators. During the workshops the participants experienced an exchange of ideas on how to implement intercultural and pluralistic approaches in the language classroom. 

 

The theoretical insights into AR methods and interculturality, practical examples and materials presented by the ECML moderators Christine Lechner, Angela Gallagher-Brett and Larisa Kasumagic inspired the participants to plan their own projects and to discuss them in a group setting. Invited guest lecturers added new perspectives to the topic. 

 

The moderators had also put together an extensive collection of material, including PowerPoint presentations, examples and checklists, which the participants can use in the future. Collaborative tools such as Padlet enabled the participants to post their ideas and projects and served as a space for reflection. The balance of theoretical input on ARC and interculturality, practical examples and time to exchange ideas was very much appreciated by the participants. 

 

The participants were encouraged to present their own project ideas of classroom activities where interculturality should be a main part of the activity. In moderated group discussions, the participants were helped to develop their projects further. The atmosphere was constructive and encouraging, which was reflected in the lively discussions. The online format worked very well. 

 

All in all, the workshop series provided the participants with a multitude of ideas, materials and approaches that they can implement in their lessons. The Action Research Framework is a useful tool for reflecting on and developing teaching practices. 

 

Corina Löwe, Linnaeus University, and Brita Bodin, Karlstads University 

 

Contact:  

Corina.Lowe@lnu.se 

Brita.Bodin@kau.se 

More information:

ECML training and consultancy offer for member states “Enhancing language learning and teaching through action research communities for language teachers” 

 

*****

 

News item in Swedish 

 

Action Research Communities som metod ger både språklärare och lärarutbildare goda möjligheter att stärka sin interkulturella medvetenhet och samtidigt reflektera över hur interkulturellt lärande kan integreras i klassrumspraktiken. Dessutom kan ARC bli en språngbräda för samarbete mellan verksamma lärare och lärarutbildare. Under workshopparna fick deltagarna möjlighet att utbyta tankar och idéer om hur man bäst inkluderar ett interkulturellt perspektiv och mångfaldsfrågor i språkklassrummet. 

 

ECML:s workshopledare, Christine Lechner, Angela Gallagher-Brett och Larisa Kasumagic, bidrog med en teoretisk inblick i ARC som metod och gjorde även en grundlig presentation av ämnet interkulturalitet. Inbjuda gästföreläsare tillförde nya perspektiv.  Innehållet i workshopparna inspirerade deltagarna att planera egna projekt och att diskutera dem i olika gruppkonstellationer. 

 

ECML:s samtalsledare har också sammanställd ett användbart material som innehåller PowerPoint-presentationer, exempel och check-listor som workshopdeltagarna har fri tillgång till. Verktyget Padlet användes som samarbetsyta och fungerade mycket väl. Här kunde deltagarna ladda upp sina idéer och projekt och även både ge och få feedback. Det är tydligt att deltagarna uppskattade balansen mellan teorier kring ARC och interkulturalitet och utrymmet för praktiska exempel och erfarenhetsutbyten. 

 

Workshopen inspirerade alltså deltagarna att utarbeta projekt för klassrumsundervisning där ett interkulturellt perspektiv var fokus.  Alla fick också god hjälp att utveckla sina projektidéer i de ledda samtalsgrupper som ingick i workshopparna. Diskussionerna var livliga i grupperna och konstruktiva tankar och förslag växte fram.  Online formatet fungerade utmärkt väl för workshopen.  

 

Sammanfattningsvis menar vi att workshopdeltagarna fick med sig mycket matnyttigt material och massor med nya uppslag som lätt kan appliceras på klassrumssituationer. Action Research Communities är ett användbart verktyg för reflektion och för att utveckla sin egen undervisningspraktik. 

 

Författare:  

Dr. Corina Löwe, Linnaeus University, and Brita Bodin, Karlstad University 

 

Kontakt: 
Corina.Lowe@lnu.se 
Brita.Bodin@kau.se

Print

Number of views (4896)/Comments (0)

Please login or register to post comments.

RSS feed

Please add the following URL to your RSS reader in order to receive all news from the ECML:

//www.ecml.at/News3/TabId/643/ctl/rss/mid/2666/Default.aspx

  porno hikaye
Here you can view all news and RSS feeds from the ECML.