en  fr  de
  1. Home
  2.  > 
    News

Latest news

FREPA, a framework of reference for pluralistic approaches to languages and cultures

ECML training workshop in Slovak Republic (Turčianske Teplice, 6-7 June 2023)

Author: Alfredo Martínez Racero /25 October 2023/Categories: Show on front page, Slovak Republic

Rate this article:
5.0

Date and venue: 6-7 June 2023, Turčianske Teplice (Slovak Republic)
Local organiser: Dr. Jana Birova, University Professor (PhD) — Slovak Association of French Teachers, Nitra (Slovak Republic)
ECML experts: Ildikó Lőrincz (Hungary) and Jean-François de Pietro (Switzerland)
Participants: 20 teachers of English, French, Italian, Polish, Slovakian, Spanish and Ukrainian


The Slovak Association of French Teachers had the
opportunity, with the support of the ECML, to organise a training workshop on "FREPA, a reference framework for pluralistic approaches to languages and cultures" in Turčianske Teplice (Slovak Republic) on 6 and 7 June 2023. The aim was to familiarise teachers with FREPA, explain the goals pursued, and present the specific and potential future uses of this tool.

Ildikó Lőrincz and Jean-François de Pietro, the two ECML trainers, enthusiastically demonstrated their in-depth knowledge to the participants. The teachers participated actively in the two-day training programme. The ECML, FREPA, and teachers' activities were presented during the first part (6 June), which was then followed by group work and an evaluation of the work carried out. The second part (7 June) covered topics such as the implementation of pluralistic approaches, curricula, and differences – Switzerland and the Slovak Republic were used as examples. The primary focus of the teachers was on creating activities and assessing them using the Slovak translations of the FREPA descriptors. The exercise clarified certain descriptors and highlighted the importance of each of them.

The workshop's intercultural approach made it possible for knowledge to be transferred effectively. The teachers made the decision to create a databank of activities. This new resource will be submitted to the ECML for inclusion in FREPA's teaching and learning materials database prior to being used in the classroom.

Jana Birova

Slovak version

Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny mala možnosť v dňoch 6. – 7. júna 2023 vďaka podpore ECML zorganizovať podujatie pod uvedeným názvom, ktorého cieľom bolo naučiť učiteľov, čo to CARAP je, na čo je a na čo sa dá využiť. Experti vyslaní ECML, pani doc. Ildiko Lorinz a p. Prof. Jean-François de Pietro, preukázali veľké nadšenie a hlboké znalosti, o ktoré sa podelil s učiteľmi prihlásenými na podujatie. Svojím láskavým interkultúrnym prístupom ovplyvnili a naučili učiteľov také nové poznatky, že sa učitelia rozhodli zostaviť z nich banku aktivít a použiť ich vo svojich triedach, ale predtým,  ich pošlú do ECML na možnú aktualizáciu. Ak aktivity prejdú kladným hodnotením v ECML, môžu sa stať súčasťou banky aktivít a materiálov carap.ecml. Učitelia sa riadili pripraveným programom a aktívne sa zúčastňovali na vzdelávaní obidva dni. Prvý deň 6. júna 2023 bol zameraný na prezentáciu aktivít ECML, FREPA a aktivity učiteľov. Skupinová práca a syntéza práce ukončili prvý deň vzdelávania.

Druhý deň školenia bol zameraný na témy ako implementácia pluralitných prístupov, učebné programy a rozdiely napr. Švajčiarsko a Slovensko. Učitelia celý deň pracovali na tvorbe aktivít a ich hodnotení pomocou deskriptorov preložených do slovenčiny. Niektorí učitelia položili niekoľko otázok o deskriptoroch. Odborníci promptne vysvetlili dôležitosť každého z nich.

Jana Birova
   

      

                        

Print

Number of views (1654)/Comments (0)

Please login or register to post comments.

RSS feed

Please add the following URL to your RSS reader in order to receive all news from the ECML:

//www.ecml.at/News3/TabId/643/ctl/rss/mid/2666/Default.aspx

  porno hikaye
Here you can view all news and RSS feeds from the ECML.