en  fr  de
  1. Home
  2.  > 
    News

Latest news

ECML workshop “Use of ICT in support of language teaching and learning (ICT-REV)” in Serbia (Belgrade, 9-10 June 2022)

ECML training and consultancy event for member states

Author: Catherine Seewald/22 June 2022/Categories: Show on front page, Serbia, Training and Consultancy, 6mtp TaC Online technology (ICT-REV)

Rate this article:
No rating

Date: 9 and 10 June 2022
Venue: Foundation Tempus, Belgrade, Serbia
Local organiser: Milena Kostić, Foundation Tempus
ECML experts: Sarah Heiser and Uschi Stickler
Participants: 18 

 

The European Centre for Modern Languages of the Council of Europe and the Foundation Tempus organised an onsite workshop entitled “Use of ICT in support of language teaching and learning (ICT-REV)” on 9 and 10 June 2022.

The participants were foreign language teachers at different educational levels who teach the foreign languages offered within the formal education system in Serbia. The participants were introduced to the ICT tools and open educational resources which can be found here. They exchanged ideas on using them in teaching and integrating them into language learning based on sound pedagogical principles. The participants have developed practical skills which can help them in the professional context. They were introduced to other similar projects and initiatives of the ECML which can open new possibilities for professional development and advancement.

The workshop enabled the participants to discuss topics relevant to their work both with the ECML experts and with their colleagues from other schools and institutions in Serbia. They recognised the applicability of the tools presented in their own professional practice and appreciated the opportunity for getting new ideas and exchanging experiences.

The more detailed information about the project “Use of ICT in support of language teaching and learning” which inspired this workshop, is available on the European Centre for Modern Languages website.

The photos from the workshop are available here.

Milena Kostić

 

Serbian version

Европски центар за живе језике Савета Европе и Фондација Темпус организовали су 9. и 10. јуна 2022. године радионицу Употреба ИКТ као подршка настави и учењу језика (енгл. Use of ICT in support of language teaching and learning (ICT-REV)).

Учесници на радионици били су наставници страних језика који се у оквиру формалног образовања у Србији уче као први и други страни језик на различитим образовним нивоима.

Они су се упознали за ИКТ алатима и ресурсима у отвореном приступу који се налазе овде, размењивали идеје о томе како да их примене у настави и интегришу у учење језика тако да почивају на адекватним педагошким принципима. Учесници су развили практичне вештине које им могу помоћи у професионалном контексту. Упознали су се са осталим сличним пројектима и иницијативама Центра који им могу отворити нове могућности у погледу професионалног развоја и усавршавања.

Радионица је учесницима обезбедила простор за дискусију о темама важним за њихов рад, како са стручњацима Европског центра за живе језике тако и са колегама из других установа у Србији. Учесници су препознали могућности примене представљених алата у сопственој пракси, а нарочито вредним су сматрали пружену прилику за стицање нових идеја и размену искустава.

Детаљније информације о иницијативи Употреба ИКТ као подршка настави и учењу језика, из којег је потекла ова радионица, доступне су на веб-сајту Европског центра за живе језике.

Овде можете погледати фотографије са радионице.

Milena Kostić

Photo credit: Foundation Tempus, Belgrade

Print

Number of views (5840)/Comments (0)

Please login or register to post comments.

RSS feed

Please add the following URL to your RSS reader in order to receive all news from the ECML:

//www.ecml.at/News3/TabId/643/ctl/rss/mid/2666/Default.aspx

  porno hikaye
Here you can view all news and RSS feeds from the ECML.