en  fr  de
main image
MINIMISE
  1. Home
  2.  > 
    News

Latest news

RSS
MINIMISE

Teacher competences for languages in education: ECML online workshop for teacher trainers in Serbia (4-6 November 2020)

Author: Catherine Seewald/18 November 2020/Categories: Show on front page, Serbia, Language teacher competences, 6mtp TaC Teacher competences

Rate this article:
No rating

Date and venue: 4-6 November 2020; online (Serbia)
Local organisation: Tamara Đorđević, Language Policy Officer, Education Policies and Career Guidance and Counselling Unit, FOUNDATION TEMPUS, Belgrade, Serbia
ECML experts: Richard Rossner, UK; Lukas Bleichenbacher, Switzerland
Participants: 26 university teachers working in initial teacher education who are also involved in curriculum/syllabus development and adaptation

 

The online ECML workshop "Teacher competences for languages in education" was held on 4-6 November 2020 in cooperation with the Foundation Tempus. The participants were language professionals in Serbia with a background in language teaching methodology who work in initial teacher education.

The main aims of the workshop were to familiarise participants with the resources developed through the ECML project A guide to teacher competences for languages in education, to assist them in exploring their relevance to teacher education in Serbia and in drawing on the resources when reviewing teacher education curricula and syllabi.

During the workshop, the participants had the opportunity to explore the ECML Catalogue of frameworks and Taxonomy of teacher competences for languages in education, as well as to discuss teacher education curriculum review and examples of good practice in Serbia and Europe. Important topics addressed at the event also included teaching practice in initial teacher education and (self-)assessment of teacher competences.

The workshop enabled the participants to discuss topics relevant to their work both with the ECML experts and with their colleagues from other universities. They recognised the applicability of teacher competence frameworks and taxonomy in their own professional practice and welcome dthe opportunity to gain new insights and ideas as well as exchange experience.

Author: Tamara Đorđević

 

Article in Serbian:

Онлајн радионица Европског центра за живе језике: Компетенције наставника језика

Европски центар за живе језике Савета Европе и Фондација Темпус организовали су од 4. до 6. новембра 2020. године онлајн радионицу под називом „Компетенције наставника језика“. Догађај је био намењен стручњацима у области методике наставе страних језика који се баве иницијалним образовањем наставника.

Главни циљеви радионице били су упознавање са ресурсима пројекта „Водич за компетенције наставника језика“ спроведеног у оквиру Европског центра за живе језике, као и испитивање релевантности ових инструмената у нашем контексту и њихове употребе при ревидирању планова и програма за образовање наставника.

Током радионице учесници су имали прилике да истраже Каталог оквира и Таксономију компетенција наставника језика, као и да дискутују о приступима ревизији планова и програма за образовање наставника и примерима добре праксе у Србији и Европи. Међу важним темама радионице били су и методичка пракса у иницијалном образовању наставника и (само)оцењивање компетенција наставника.

Радионица је учесницима обезбедила простор за дискусију о темама важним за њихов рад, како са стручњацима Европског центра за живе језике тако и са колегама из других установа у Србији. Учесници су препознали могућности примене представљених инструмената у сопственој пракси, а нарочито вредним су сматрали пружену прилику за стицање нових идеја и размену искустава.

Детаљније информације о пројекту „Водич за компетенције наставника језика“, из којег је потекла ова радионица, доступне су на веб-сајту Европског центра за живе језике, где се налазе и ресурси везани за ову тему који могу користити стручњацима у области методике наставе али и будућим наставницима.

 

Author: Tamara Đorđević

Print

Number of views (8050)/Comments (0)

Please login or register to post comments.
  
RSS text
MINIMISE

RSS feed

Please add the following URL to your RSS reader in order to receive all news from the ECML:

//www.ecml.at/News3/TabId/643/ctl/rss/mid/2666/Default.aspx

  porno hikaye
Here you can view all news and RSS feeds from the ECML.