en  fr  de
  1. Home
  2.  > 
    News

Latest news

Armenia: ECML training and consultancy training workshop “Language of schooling in subject learning – Developing language awareness in subject classes” (Yerevan, 11-12 November 2021)

Author: Catherine Seewald/01 December 2021/Categories: Show on front page, Armenia, Training and Consultancy, 6mtp TaC Subject learning

Rate this article:
No rating

Date and venue: 11-12 November 2021, Yerevan, Armenia
Local organiser: Avedisian school, Yerevan, Armenia; contact: Tsovik Manukyan
ECML experts: Jérôme Béliard (France), Eli Moe (Norway) and Artashes Barkhanajyan (Armenia)
Participants: 21 subject teachers, language teachers, teacher trainers

It is not a secret that a successful education system of a country represents an important element of its social and economic development. In this difficult period, when the whole world fights against the coron avirus, we had an excellent training organised by professional experts. The two-day  training workshop helped our participants to develop an integrated approach to learning and using languages across the curriculum and helped our subject teachers to develop their abilities in defining the linguistic objectives in their respective subjects. Well organised group work facilitated cooperation between language teachers and subject teachers. During the group work participants created plans and activities which they can use during their teaching, with clearly defined language goals and subject goals. After each group work participants presented the results of their activities and exchanged their ideas.

Thanks to the professional moderators, participants were motivated and inspired during the workshop. They became familiar with a lot of useful tools that will help them to increase their students’ awareness of the language competence required in the language of schooling in order to achieve educational success.

Tsovik Manukyan, local organiser


*****

Armenian version

ECML ուսուցման և խորհրդատվական դասընթացների սեմինար «Դպրոցական լեզուն առարկայական ուսուցման մեջ. զարգացնել լեզվի իմացությունը առարկայական դասարաններում»

Ժամանակահատվածը  նոյեմբերի 11-ին և 12-ին, 2021թ
Տեղական կազմակերպություն՝ Ավետիսյան դպրոց, Երևան, Հայաստան, Ծովիկ Մանուկյան
ECML փորձագետներ՝ Ժերոմ Բելիարդ (Ֆրանսիա),  Էլի Մո (Նորվեգիա) և  Արտաշես Բարխանաջյան (Հայաստան)
Մասնակիցներ՝ 21  այլ առարկայի ուսուցիչներ, լեզվի ուսուցիչներ, ուսուցիչների վերապատրաստողներ

Գաղտնիք չէ, որ երկրի հաջողակ կրթական համակարգը նրա սոցիալ-տնտեսական զարգացման կարևոր տարրն է։Այս դժվարին ժամանակահատվածում, երբ ամբողջ աշխարհը պայքարում է կորոնավիրուսի դեմ, մենք հրաշալի  վերապատրաստում անցկացրինք պրոֆեսիոնալ փորձագետների կողմից։Այդ երկօրյա արդյունավետ վերապատրաստումը օգնեց մեր մասնակիցներին ինտեգրված մոտեցում ունենալ ուսումնական ծրագրում լեզուներ սովորելու և օգտագործելու հարցում, օգնեց մեր այլ առարկաների ուսուցիչներին զարգացնել իրենց կարողությունները՝  առարկայի դասավանդման ժամանակ լեզվական նպատակները սահմանելու համար: Լավ կազմակերպված խմբակային աշխատանքները նպաստեցին լեզվի ուսուցիչների և այլ առարկաների ուսուցիչների համագործակցությանը: Այդ խմբային աշխատանքների ընթացքում մասնակիցները ստեղծեցին պլաններ և գործնական աշխատանքներ, որոնք նրանք կարող են օգտագործել իրենց դասավանդման ընթացքում, որոնց մեջ հստակորեն սահմանված  էր լեզվական նպատակները և առարկայական նպատակները: Յուրաքանչյուր խմբային աշխատանքից հետո անդամները ներկայացրեցին իրենց ածխատանքների  արդյունքները և փոխանակեցին իրենց մտքերը:Պրոֆեսիոնալ փորձագետների շնորհիվ բոլոր մասնակիցները մոտիվացված և ոգեշնչված էին  ամբողջ երկու օրերի ընթացքում: Նրանք ստացան  բազմաթիվ օգտակար գործիքներ, որոնք դրական ազդեցություն կունենան յուրաքանչյուրի դասավանդման մեթոդիկայի վրա՝ կրթական հաջողությունների հասնելու համար։


Կազմակերպիչ՝   Ծովիկ Մանուկյան

 

Print

Number of views (5950)/Comments (0)

Please login or register to post comments.

RSS feed

Please add the following URL to your RSS reader in order to receive all news from the ECML:

//www.ecml.at/News3/TabId/643/ctl/rss/mid/2666/Default.aspx

  porno hikaye
Here you can view all news and RSS feeds from the ECML.