en  fr  de
 1. Home
 2.  > 
  News

Latest news

Language for Work (LfW): Supporting work-related second language learning in Slovakia

ECML training and consultancy event (online, 8 October and 26 November 2021)

Author: Catherine Seewald/11 January 2022/Categories: Show on front page, Slovak Republic, Training and Consultancy, 6mtp TaC Language for work

Rate this article:
No rating

Date and format: online event held on 8 October and 26 November 2021.
Local organiser: Prof. Edita Hornáčková Klapicová, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovak Republic.
ECML experts: Matilde Grünhage-Monetti and Alexander Braddell.
Participants:

 • Number of participants: 19 participants (17 from Slovakia and Ukraine, 1 from Poland, 1 from Italy).
 • Participants’ profiles: professors from universities in Slovakia, Ukraine, Austria and Poland, faculty and staff members from Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovak Republic) and National Institute for Education in Slovakia, Federation of employers' associations of the Slovak Republic.
 • Universities represented: Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovak University of Agriculture in Nitra, University of Zilina (Slovakia); University of Gdańsk (Poland); Uzhgorod National University (Ukraine).

 

An international participatory training and consultancy event facilitated online by experts from the European Centre for Modern Languages, Matilde Grünhage-Monetti and Alexander Braddell, was held online on 8 October and 26 November 2021. During this event, researchers from universities in Slovakia, Ukraine and Poland and members of Federation of employer's associations of the Slovak Republic were able to learn about the following important steps in supporting work-related second language learning:

 1. How to do preliminary ethnographic research in companies on the background of the migrant workers and their needs and on the employer’s expectations.
 2. The schemes and strategies for supporting L2 learning at work demonstrated through the case of different countries and their experience with implementing these schemes and strategies.
 3. How to provide sustainable support for L2 learning in different contexts (demonstrated on the case of Sweden, Germany, UK, Italy).
 4. How to develop instruction manuals and other useful materials (“short, sweet and simple”), identifying the expectations of the employers, creating the appropriate content, editing, pragmatic standardization (demonstrated on concrete examples).
 5. Competences of the different actors.
 6. Language advocates and mentors. Demonstrated on the peer coaching scheme in Sweden (health and social care, migration background, employee supported by the employer, training, social aspects between the employee and the patient). Language advocate programme.

The learning event “Language for Work: Supporting work-related second language (L2)” was organised by Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia (www.ukf.sk/en/), in cooperation with the National Institute for Education in Slovakia (www.statpedu.sk/en/).

Edita Hornáčková Klapicová (local coordinator for the Slovak Republic)
Department of translation studies
Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia


*****

Slovak version

Jazyk pre prácu: Podpora vzdelávania v druhom jazyku v pracovnom kontexte

Dňa 8. októbra a 26. novembra 2021 sa pod vedením expertov z Európskeho centra pre moderné jazyky (ECML) Dr. Matilde Grünhage-Monetti a Dr. Alexandra Braddella uskutočnilo virtuálne medzinárodné podujatie “Školenie a poradenstvo”. Počas tohto stretnutia mali výskumní pracovníci z univerzít zo Slovenska, Ukrajiny a Poľska a členovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR možnosť získať nové informácie o vzdelávaní v druhom jazyku v pracovnom kontexte v krajinách EU a oboznámiť sa so schémami, ktoré sa pri tomto druhu vzdelávania v súčasnosti uplatňujú.

Hlavným organizátorom podujatia “Jazyk pre prácu: podpora vzdelávania v druhom jazyku v pracovnom kontexte” bola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. https://www.ukf.sk/en/
Spoluorganizátorom podujatia bol Štátny pedagogický ústav v Bratislave. https://www.statpedu.sk/en/

Edita Hornáčková Klapicová (hlavný koordinátor pre SR)
Katedra translatológie, Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Print

Number of views (5520)/Comments (0)

Please login or register to post comments.

RSS feed

Please add the following URL to your RSS reader in order to receive all news from the ECML:

//www.ecml.at/News3/TabId/643/ctl/rss/mid/2666/Default.aspx

  porno hikaye
Here you can view all news and RSS feeds from the ECML.