en  fr  de
  1. Home
  2.  > 
    News

Latest news

ECML Training and Consultancy "Teacher competences for languages in education" in Poland - Interacting with great ideas and expert colleagues

Author: Catherine Seewald/17 March 2021/Categories: Show on front page, 6mtp TaC Teacher competences

Rate this article:
No rating

Date: 23-24 October 2020
Local organisation: Centre for Foreign Language Teacher Training and European Education of The University of Warsaw; Danuta Romaniuk
ECML experts: Anna Schröder-Sura (Germany), Wilfrid Kuster (Switzerland)
Participants: 86 in-service teachers and students (MA), PhD students, teachers of foreign languages, teacher trainers, programme developers, researchers

 

The ECML Training and Consultancy event dedicated to opening its project ("Teacher competences for languages in education") to the wider European community proved full of inspiring and innovative ideas - just like ECML workshops, conferences, resources, and  thewebsite. It is always a pleasure, privilege and satisfaction to take part in, and it brings tangible benefits for the local community. For us it was a true incentive to open up to new educational ideas and communities, to open up to cooperation with other subject areas beyond foreign languages, and with the sign language community. The latter, so far, has existed on the periphery of education and teacher training but it is high time to change this paradigm and cooperate for the benefit of all the learners and societies. Expert ECML guidance together with the work of the engaged, friendly, and inspirational project team has been a great step in this much needed direction.

Danuta Romaniuk

 

Polish version

Wydarzenie typu Training and Consultancy z ramienia ECML, którego nadrzędnym celem było otwarcie projektu ECML  (Kompetencje nauczyciela w zakresie języków w edukacji) na szersze grono odbiorców, obfitowało w inspirujące i innowacyjne zagadnienia – takie jak inne warsztaty, konferencje, zasoby i strona instytucji z Grazu. Udział w tych wydarzeniach to zawsze przyjemność, przywilej i satysfakcja, która przynosi namacalne korzyści lokalnym społecznościom. Dzięki inspiracjom płynącym z ECML byliśmy gotowi otworzyć się na całkiem nowe idee w edukacji oraz nowe środowiska, na współpracę w ramach innych przedmiotów niż język obcy oraz ze społecznością języka migowego. Użytkownicy tego języka do tej pory funkcjonowali na obrzeżach edukacji i kształcenia nauczycieli. Nadszedł jednak czas, aby zmienić ten paradygmat i rozpocząć jakże potrzebną współpracę dla korzyści wszystkich uczących się oraz społeczeństw. Eksperckie wsparcie ECML i praca zaangażowanych i inspirujących członków zespołu projektowego to duży krok w tym potrzebnym kierunku.

Danuta Romaniuk

 

 

Print

Number of views (7188)/Comments (0)

Please login or register to post comments.

RSS feed

Please add the following URL to your RSS reader in order to receive all news from the ECML:

//www.ecml.at/News3/TabId/643/ctl/rss/mid/2666/Default.aspx

  porno hikaye
Here you can view all news and RSS feeds from the ECML.