en  fr  de
  1. Home
  2.  > 
    News

Latest news

Enhancing ICT use and skills in the language class within the Czech schools

ECML training and consultancy event in the Czech Republic: "Using ICT in support of language teaching and learning (ICT-REV)" (Prag, 21-22 March 2019)

Author: Catherine Seewald/26 April 2019/Categories: Show on front page, Czech Republic, ECML programme 2016-2019, Training and Consultancy, 6mtp TaC Online technology (ICT-REV)

Rate this article:
5.0

Date: 21-22 March 2019.

Venue: European House (Evropský dům), Jungmannova 24, 110 00 Prague 1, Czech Republic.

Local organisation: Ministry of Education, Youth and Sports, Department for Education, Prague, Czech Republic; in cooperation with The National Institute for Further Education (NIDV); partners: EC Representation in the Czech Republic, Centre for International Cooperation in Education (DZS). Conctacts: Eva Tučková and Marie Černíková, MSMT, Prague, Czech Republic.

ECML trainers: Pauline Ernest, Spain; Joe Hopkins, Spain; Aline Germain-Rutherford, Canada.

Participants: 25 teacher trainers, multipliers, eTwinning ambassadors, members of the teachers´ foreign language associations (teachers)

 

On 21 and 22 March 2019 we had the pleasure to host an ECML-provided event on Using ICT in support of language teaching and learning (ICT-REV). We offered a limited number of places and thus tried to get the most motivated and enthusiastic participants. There had been a pre-condition for taking part: the participants had to agree that after the event they would share the ideas, methods, skills and tools with their colleagues or peers, so that the workshop multiplied in the Czech republic as much as possible.

The organisation of the event went very smooth for there were clear recommendations available from the ECML which we happily used and followed. The budget of the event has been shared between the ECML and the ministry; partners have been called to share some of the organisation and providing the venue.

The ECML moderators were professionals with a lot of experience and they were very inviting and happy to share their know-how and expertise. Their active involvement was a great asset to the event.

The organisation of the event has been a great opportunity for the Czech Republic to draw on the expertise of the ECML and to use it towards enhancing the ICT use and skills in the language class within the Czech schools.

Eva Tučková and Marie Černíková, MSMT, Prague, Czech Republic (the local organisers)

Resources:

*****

Czech version

21. a 22. března 2019 jsme měli příležitost k organizaci semináře, který lektorsky zajišťovalo Evropské centrum pro modern jazyky (ECML), k využití digitálních technologií ve výuce cizích jazyků (ICT-REV). K účasti byl přizván omezený počet účastníků, čímž bylo zajištěno, že se zúčastní ti nejmotivovanější a nadšení. Všichni museli souhlasit se vstupní podmínkou, že po skončení semináře budou šířit získané vědomosti a dovednoti mezi své kolegy a spolupracovníky, aby se zajistilo co největší šíření v rámci České republiky.

Samotná organizace semináře šla velmi lehce, protože jsme měli k dispozici doporučení od ECML, kterých jsme se jednoduše drželi. Rozpočet na celou akci byl rozdělen mezi ECML a ministerstvo, byli přizváni také partneři, kteří zajistili část oragnizace a poskytli prostory.

Lektoři ECML byli profesionálové s rozsáhlými zkušenostmi a s nadšením se o ně také podělili. Jejich aktivní přístup byl velkým přínosem celé akci.

Oragnizace této akce byla dobrou příležitostí k tomu, aby Česká republika využila odbornosti ECML k rozšíření využívání ICT v hodinách cizích jazyků v českých školách.

http://www.msmt.cz/vyuziti-digitalnich-technologii-ve-vyuce-cizich-jazyku

   

Photos: @ Jan Faber

Print

Number of views (9720)/Comments (0)

Please login or register to post comments.

RSS feed

Please add the following URL to your RSS reader in order to receive all news from the ECML:

//www.ecml.at/News3/TabId/643/ctl/rss/mid/2666/Default.aspx

  porno hikaye
Here you can view all news and RSS feeds from the ECML.