en  fr  de
 1. Home
 2.  > 
  Programme
 3.  > 
  Programme 2016-2019
 4.  > 
  Languages of schooling
 5.  > 
  FI

ROADMAP – askeleet kielitietoisen koulun kehittämiseen


Johdanto
Itsearviointityökalu
LupaavaT
käytänNNöT
Koordinaattorin
tukimateriaali
Avainkäsitteet

Johdanto

 • Miten koulu voisi tukea jokaisen oppilaan oppimista?
 • Mikä auttaisi koulua tunnistamaan ja ehkäisemään oppilaiden kielellisiä haasteita?
 • Miten koulu hyötyy kielitietoisen toiminnan kehittämisestä?
ROADMAP-työkalu koostuu kolmesta osasta: 
Itsearviointityökalun avulla jokainen kouluyhteisön jäsen (rehtorit, opettajat, muu henkilökunta, oppilaat ja huoltajat) voi kertoa näkemyksensä koulun nykytoiminnasta ja arvioida sen toimintaa erilaisten väittämien avulla. Kysely laatii vastauksista automaattisen raportin, joka helpottaa tiedottamista kouluyhteisössä ja tarjoaa pohjan yhteiselle keskustelulle.

Lupaavien käytäntöjen tietokanta sisältää nimensä mukaisesti eri maissa kehiteltyjä lupaavia käytäntöjä, joita koulut voivat hyödyntää tunnistettuaan kehittämiskohteensa.

Koordinaattorin tukimateriaali koostuu ohjeista, tiedotteista ja lomakkeista, joita koulu voi hyödyntää hanketoiminnassaan. Materiaali sisältää mm. ohjeistuksen hankkeen käynnistämiseen, mallin huoltajille lähetettävästä tiedotteesta sekä mallin PowerPoint-esitelmästä, jota voidaan hyödyntää esitellessä hanketta kouluyhteisölle.
NoItems

Rebecca Dahm, coordinator of the ROADMAP

Taking actions - headteachers talk about the ROADMAP

Fabrice SCIAU, principal du collège Lakanal à Foix (Midi-Pyrénées, France).

Video in French - when video is playing please click here for English subtitles:

Antti Ikonen, head of the Finnish Association of Principals

Clemens Pachlatko, headteacher of a secondary school in Zurich, Switzerland

Project team


Rebecca Dahm
Coordinator
France 

Katri Kuukka
Finland

Selin Öndül
Switzerland 

Nermina Wikström
Sweden

Project

These are the results from a project of the European Centre for Modern Languages within its "Languages at the heart of learning" programme 2016-2019.
View project pages