en  fr  de
 1. Home
 2.  > 
  Programme
 3.  > 
  Programme 2016-2019
 4.  > 
  Languages of schooling
 5.  > 
  FI
 6.  > 
  Avainkäsitteet

ROADMAP – askeleet kielitietoisen koulun kehittämiseen


Johdanto
Itsearviointityökalu
Lupaavia
käytäntöjä
Koordinaattorin
tukimateriaali
Avainkäsitteet

Avainkäsitteet
Tälle sivulle on koottu yleiskieliset ja ymmärrettävät kuvaukset ROADMAP-hankkeen avainkäsitteistä ja määritelmistä. Kuvaukset on saatavilla suomeksi, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Ne on laadittu Euroopan neuvoston ja Euroopan nykykielten keskuksen ohjausasiakirjoissa ja tieteellisissä tutkimusjulkaisuissa käytetyn käsitteistön pohjalta. Tarkentamalla ja avaamalla hankkeessa käytettäviä käsitteitä voidaan tukea osallistujien yhteistä ymmärrystä ROADMAP-hankkeen sisällöstä ja tavoitteista.