en  fr  de
main image
MINIMISE
  1. Home
  2.  > 
    News

Latest news

RSS
MINIMISE

CLIL and beyond pluriliteracies for deeper learning: how teachers can create learning pathways for their students

ECML training and consultancy workshop for the Slovak Republic

Author: Catherine Seewald/15 March 2021/Categories: Show on front page, Training and Consultancy, 6mtp TaC CLIL

Rate this article:
No rating
Local organisers of the ECML training and consultancy event:
Prešovská univerzita, Štátny pedagogický ústav, Univerzita Mateja Bela, Trnavská univerzita, Slovak Republic - Zuzana Strakov, Silvia Pokrivčákov, Dana Hanesová, Beáta Menzlová

Dates, format, participants:
Day 1: 21 January 2021, MS Teams, 204 participants
Day 2: 16 February 2021, online workshop, MS Teams (German section), Zoom (English section), 120 participants
Background of the participants: English and German language teachers, primary, lower secondary and upper secondary teachers

 

“Pluriliteracies for deeper learning” shows teachers and materials' developers ways of fostering deep learning by paying attention to the development of students’ subject specific literacies as well as their conceptual understanding and automatisation of subject-specific procedures, skills and strategies. By communicating about their evolving understanding in increasingly sophisticated ways, students internalise their understanding and ways of acting and thinking. “Pluriliteracies for deeper learning” not only makes the links between content and language learning visible, but it also shows how teachers can create learning trajectories, taking students’ current abilities as a starting point and tracing their progress along the learning pathway. Participants in the workshop benefit mainly by sharing their experience and considering “other” ways of thinking which can help to find new possibilities to support deep learning in their classroom.

Zuzana Straková, Faculty of Arts, University of Prešov (local organiser of this event)

 


Slovak version

Obsahovo a jazykovo integrované vzdelávanie a rozvoj funkčnej aviacnásobnej gramotnosti pre hĺbkové učenie

Rozvoj funkčnej aviacnásobnej gramotnosti umožňuje učiteľom a tvorcom učebných materiálov vnímať rôzne možnosti podpory hĺbkového učenia (deep learning) tým, že sa venuje pozornosť rozvoju špecifických gramotností študentov, ako aj ich koncepčnému porozumeniu a automatizácii postupov, zručností a stratégií uplatňovaných v jednotlivých predmetoch. Tým, že študenti komunikujú o svojom rozvíjajúcom sa porozumení čoraz sofistikovanejšími spôsobmi, internalizujú toto chápanie, spôsoby konania a myslenia. Tento prístup pomáha študentom zreteľnejšie vnímať prepojenie medzi obsahom a jazykom, ale tiež učiteľom vytvoriť podmienky pre ich zmysluplný a kontinuálny rozvoj. Účastníci seminára sa prostredníctvom zdieľania vlastných skúseností a uvedomovania si viacerých možností rôznych prístupov k vytýčeným cieľom obohacujú o rozšírené obzory, ktoré im umožnia vnímať vlastný kontext z viacerých uhlov a hľadať možnosti pre prieniky do hĺbkového učenia.

Zuzana StrakováPrint

Number of views (7065)/Comments (0)

Please login or register to post comments.
  
RSS text
MINIMISE

RSS feed

Please add the following URL to your RSS reader in order to receive all news from the ECML:

//www.ecml.at/News3/TabId/643/ctl/rss/mid/2666/Default.aspx

  porno hikaye
Here you can view all news and RSS feeds from the ECML.