en  fr  de
 1. Home
 2.  > 
  Programme
 3.  > 
  Programme 2016-2019
 4.  > 
  Languages of schooling
 5.  > 
  FI
 6.  > 
  Itsearviointityökalu

ROADMAP – askeleet kielitietoisen koulun kehittämiseen


Johdanto
Itsearviointityökalu
LupaavaT
käytänNNöT
Koordinaattorin
tukimateriaali
Avainkäsitteet

Itsearviointityökalu
Itsearviointityökalun avulla voidaan selvittää, miten opetuskieleen ja oppilaiden kielellisten taitojen kehittymiseen kiinnitetään huomiota koulun arjessa. Työkalu auttaa kouluja tunnistamaan sekä koulun vahvuudet että kehittämiskohteet.

Itsearviointityökalu koostuu kahdesta osasta: 

 • verkkopohjainen kysely, joka sisältää viidelle eri ryhmälle (rehtorit, opettajat, muu henkilökunta, oppilaat ja huoltajat) kohdennettuja väittämiä. Koulussa työskentelevien lisäksi muu henkilökunta kattaa myös koulun kanssa yhteistyötä tekevät, koulun ulkopuolella työskentelevät henkilöt. Väittämät ja niiden perusteella koostetut tulokset kattavat 9 arviointiteemaa
 • Raportti kyselyn tuloksista, joka auttaa kouluja tunnistamaan aukkoja tai ristiriitoja eri vastaajaryhmien näkemysten välillä. Raporttia voidaan käyttää virittämään keskustelua koulun toiminnan kehittämisestä koulun yhteisissä tilaisuuksissa.
Siirry itsearviointityökaluun